مرور برچسب

افزایش سن ازدواج

موانع اصلی تاخیر در ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج

سن ازدواج یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می‌شود. #موانع#سد#راه#ازدواج خبرگزاری افران: بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تجرد در سنین بالا یکی از معضلات مهمی است که کشور ما با آن

آسیب های اجتماعی تجرد / عوامل کاهش تمایل به ازدواج

بررسی ها در كشور نشان می دهد افزایش سن ازدواج برای مردان، دارای رشد سالانه معادل ۶/۰ درصد و برای زنان ۵/۰ درصد معادل ۶ ماه در سال است، به عبارت دیگر متوسط سن ازدواج مردان در حال حاضر ۷/۲۶ و زنان ۴/۲۲ سال است كه این امر می تواند مشكلات