مرور برچسب

افزایش سطح آلودگی

برخورد با خودرو‌های فاقد معاینه فنی همزمان با افزایش آلودگی

همزمان با افزایش سطح آلودگی شهر‌های کشور به خصوص پایتخت، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور از اجرای طرح تشدید برخورد با خودرو‌های بدون معاینه فنی و دودزا و همچنین باطل شدن معاینه فنی خودرو‌های دارای نقص فنی خبر داد. سردار محمدباقر