مرور برچسب

افزایش دقت و صحت

رونمایی طرح تصدیق ۲ مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک

با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرح تصدیق ۲ مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک رونمایی شد. #رونمایی#تصدیق#امضای#الکترونیک به گزارش خبرگزاری افسران به نقل از قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و