مرور برچسب

افزایش خشونت

آسیب ها و تبعات اختلاف طبقاتی در جامعه

یک جامعه‌شناس گفت: اختلاف طبقاتی امید را از جامعه می‌گیرد و این فرصت را فراهم می‌کند که افراد به شکل ناروایی کسب درآمد داشته باشند که این خشم را افزایش می‌دهد. جامعه ما خشن شده است و حتی این خشم را در خانواده‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد.

نتایج ناگوار و آسیب های فضای مجازی/ تبعات عدم مدیریت فضای مجازی

طبق بررسی ها، عدم مدیریت فضای مجازی موجب آسیب های متعدد اخلاقی و رفتاری به خصوص در کودکان و نوجوانان خواهد شد. #آسیبهای#اخلاقی#رفتاری#فضلی#مجازی به گزاش خبرگزاری افسران، استفاده از فضای مجازی علیرغم اینکه دارای فرصت های فراوانی است و