مرور برچسب

افزایش جنایت

آسیب ها و تبعات اختلاف طبقاتی در جامعه

یک جامعه‌شناس گفت: اختلاف طبقاتی امید را از جامعه می‌گیرد و این فرصت را فراهم می‌کند که افراد به شکل ناروایی کسب درآمد داشته باشند که این خشم را افزایش می‌دهد. جامعه ما خشن شده است و حتی این خشم را در خانواده‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد.