مرور برچسب

افزایش توقع

علائم اعتیاد به اینترنت/سو استفاده جنسی کودکان وابسته به فضای مجازی

روانشناس گفت: کودکان در فضای مجازی نمی‌توانند تفاوت واقعی بودن و نبودن یک موضوع را تشخیص بدهند و برخی شبکه‌ها هستند که کودکان را طعمه می‌کنند و از آن‌ها سو استفاده جنسی، مالی و اخلاقی می‌کنند. #خطرات#اعتیاد#اینترنت#کودگان به گزارش