مرور برچسب

افزایش تورم و ریسک پذیری مردم

اثرات مشکلات اقتصادی برای جامعه

مشکلات اقتصادی؛ آسیب های اجتماعی همچون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش نرخ فرزند آوری، اعتیاد، بیکاری و خشونت را تشدید می کند. #پیامد#اجتماعی#مشکلات#اقتصادی خبرگزاری افسران: رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ طی ارایه آماری از افزایش سرقت های