مرور برچسب

افزایش تمایلات قانون گریزانه

آسیب های اجتماعی و فرهنگی حاشیه‌نشینی اتباع و مهاجران خارجی

حاشینه‌نشینی پدیده‌ای است که به دلیل رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت به شهرها به قصد رفاه و آسایش بیشتر تشکیل و توسعه‌یافته است؛ شکل‌گیری این پدیده دلایل متنوع و متعددی دارد که مهاجرت مهمترین عامل به شمار می آید.