مرور برچسب

افزایش تعرفه پرستاری

افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 35 درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری خبر داد. #افزایش#تعرفه#خدمات#پرستاری به گزارش خبرگزاری افسران، عباس عبادی،معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در «اجلاس