مرور برچسب

افزایش تجربه و ارزآوری

اعزام نیروی کار به خارج از کشور برای کاهش نرخ بیکاری

مدیرکل دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار گفت: اعزام نیروی کار به خارج از کشور می‌تواند بخشی از نرخ بیکاری را کاهش دهد. #اعزام#نیروی#کار#به_خارج#کشور به گزارش افسران، امید ملک مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی