مرور برچسب

افزایش برکت و حضور ملائکه

فواید و برکات ذکر و یاد خداوند/ مراتب و مقام ذکر

«ذكر الهي» چون نسيم فرحبخش، حيات معنوي را به انسان هديه مي كند؛ قلب خسته و افسرده انسان با «ياد خدا» طراوت مي يابد و در كشاكش مشكلات و انبوه گرفتاريها به ياد معشوق است كه اطمينان و آرامش را براي جانها به ارمغان مي آورد. انساني كه در هر