مرور برچسب

افزایش بازدارندگی

افزایش جریمه تخلفات حادثه ساز/جریمه عبور از چراغ قرمز یک میلیون تومان شد؟

جانشین رئیس پلیس راهور از ارائه پیشنهاد افزایش جریمه‌های رانندگی به وزارت دادگستری خبر داد و گفت: جریمه تخلفات حادثه‌ساز باید بتواند بازدارنگی ایجاد کند و فلسفه جریمه ایجاد بازدارندگی آن است. #افزایش#جریمه#تخلفات#حادثه_ساز به