مرور برچسب

افزایش بازار کوکائین

مصرف کوکائین روانگردان لاکچری میان پولداران

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در ایران سابقه طولانی دارد. تا بوده تریاک و مواد افیونی در بساط معتادان پیدا می‌شد اما اکنون کوکائین به قیمت گرمی ۴ میلیون تومان به سفره پولداران رسیده است. #گرایش#مصرف#کوکائین#کشور به گزارش افسران، سوء