مرور برچسب

افزایش انتظارات

پیامدهای بحرانی پدیده طلاق عاطفی /لزوم چاره اندیشی جامع

امان الله باطنی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی گفت: هشدار بیشتر صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی نسبت به فزونی پدیده طلاق عاطفی پیش از تبدیل به بحران، نیازمند پژوهش و چاره اندیشی است. #تبعات#طلاق#عاطفی خبرگزاری افسران: طلاق عاطفی به