مرور برچسب

افزایش افسردگی دانش آموزان

مشاوران غیرمتخصص در مدارس/عدم توجه آموزش و پرورش به سلامت روان دانش‌آموزان

راهکار ۷-۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گوید به منظور حفظ سلامت روانی دانش‌آموزان باید در مدارس خدمات مشاوره‌ای و تربیتی ارائه شود اما شاهد کمبود جدی در حوزه مشاوران مدارس هستیم. #ضعف#سازمان#آموزش#پرورش#در_امور#تربیتی به گزارش