مرور برچسب

افزایش اختلافات

تعدد و تضاد نهادهای تصمیم‌گیرنده سبب سردرگمی ذی‌نفعان آموزش عالی

تعدد و تضاد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه آموزش عالی سبب سردرگمی ذی‌نفعان این حوزه می‌شود. #تعدد#تضاد#نهاد_های#تصمیم#گیرنده#کنکور درباره تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در آموزش عالی کشور، اظهار کرد: نهادهای بالادستی در حوزه آموزش عالی،