مرور برچسب

افزایش ابتلای سرطان

ایجاد ۳ بیماری به دلیل دورریز دارو /تحویل داروهای غیر قابل مصرف به داروخانه منتخب

داروهایی که همراه با زباله‌های خانگی دورریز می‌شوند، دوباره به چرخه حیات برمی‌گردند و می‌توانند منجر به افزایش ابتلا به انواع سرطان‌ها، مقاومت به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها، گسترش بیماری‌های هورمونی و... شود. #ایجاد#بیماری#دور_ریز_دارو