مرور برچسب

افزایش آمار سالمندان

احداث سرای سالمند در هر سازمان الزامی است/ حق پرستاری و جوابگویی نیاز معلولین

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران مسأله سالمندی را بسیار خطرناک توصیف می‌کند و می‌گوید: ایران اولین کشور از نظر رشد سالمندی در دنیا است و سالمندان ۵۰ درصد از هزینه‌های درمانی را به خود اختصاص داده‌اند، به همین‌ منظور سازمان‌ها