مرور برچسب

افزایش آرامش روانی

ابتذال در پوشش باعث کاهش موقعیت زن در خانواده می شود

کمترین پیامد ابتذال در پوشش و سهل‌انگاری در روابط، کاهش موقعیت زن در خانواده و تغییر ذائقه‌ی جنسی است. #حکمت#تشریع#وجوب#حجاب گروه خبرگزاری افسران: اینکه حجاب در شریعت اسلامی، واجب شمرده شده است، نه تنها مورد اتفاق علمای اسلامی که از