مرور برچسب

افزاش در سال جدید

آغار روند افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از فروردین

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید در فروردین‌ توضیح داد. #آغاز#موعد#افزایش#حقوق#بازنشستگی#تامین#اجتماعی به گزارش خبرگزاری افسران، علی دهقان کیا با اشاره