مرور برچسب

افراط پلیس، فرانسه، دموکراسی، معترضان

افراط پلیس در سرکوب معترضان فرانسوی چهره دموکراسی را مخدوش می‌کند.

🔸اذعان شبکه فرانسوی به خشونت پلیس این کشور؛ در تظاهرات یک کشور دموکراتیک فرض بر این بود چنین صحنه‌های خشونت آمیزی را نبینیم!!! «خالد الغرابلی» تحلیلگر شبکه "فرانس ۲۴": 🔹 دیدیم که تظاهرات مسالمت آمیز بود سپس نیروهای پلیس آمده و به