مرور برچسب

افراد مذهبی، زندگی زناشویی

افراد مذهبی زندگی زناشویی لذت‌بخش تری دارند

نتایج یک پژوهش که در کشور انگلیس انجام‌شده نشان می‌دهد که افراد دارای اعتقادات مذهبی قوی در مقایسه با دیگر گروه‌ها از زندگی زناشویی خود لذت بیشتری می‌برند. همچنین براساس این تحقیق، زنانی که بیشترین تعداد شرکای جنسی را در طول زندگی