مرور برچسب

افراد صاحب نفوذ

‌اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و درآمد ۶۰ میلیونی دولت لغو شد / ارجاع به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲

با ارجاع مالیات بر خانه‌های لوکس به کمیسیون تلفیق، بار دیگر موج بحث‌های کارشناسی حول این قانون تشدید شده است و باید دید آیا مجلس با این تصمیم زمینه حذف درآمد 60 هزار ملیارد تومانی برای دولت را فراهم می‌کند.