مرور برچسب

افراد بالای 18 سال

الکترونیکی شدن ثبت نام افراد بالای ۱۸ سال فاقد شناسنامه

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سامانه الکترونیکی جهت ثبت نام فاقدین شناسنامه خبر داد. #ثبت_نام#الکترونیکی#افراد#فاقد#شناسنامه به گزارش خبرگزاری افسران، هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تخصیص شناسه