مرور برچسب

افت تحصیلی

پیامدهای روابط افراطی دختر و پسر

آثار روابط دختر و پسر در جامعه چیست؟ #تبعات#ارتباط#دختر#پسر روابط دختر و پسر به صورت افراطی پیامدهای بسیاری دارد. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می شود: 1- ایجاد تقاضا وقتی روابط آغاز شد پیش رونده است، صحبت کردن، دست دادن،

نشانه‌های مصرف مواد مخدر در فرزندان و دلایل گرایش به اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان آسیبی اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی فرد، خانواده و حتی جامعه اثرگذار است اما در عین حال دلیل گرایش به اعتیاد و زمان معتاد شدن به ویژگی‌های فردی بستگی دارد که بعضی از عوامل خطر زیستی، اجتماعی