مرور برچسب

افت تحصیلی کودک

آثار و آسیب های طلاق عاطفی بر فرزندان

طلاق عاطفی بیش از طلاق قانونی برفرزندان تاثیرگذار است، به طوری که ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از طلاق عاطفی ایجاد می‌شود. #آثار#طلاق#عاطفی طلاق عاطفی زمینه ساز بروز انحرافات در فرزندان است. آثار طلاق عاطفی بر فرزندان