مرور برچسب

افتخار

سالروز امتناع جودوکار تیم ملی از مسابقه با حریف اسرائیلی

حامد ملک محمدی: اگر روزی در مسابقات قرعه به اسرائیل افتاد با افتخار از مسابقات کناره‌گیری کنید‌ 🔹 سالروز امتناع جودوکار تیم ملی از مسابقه با حریف اسرائیلی 🔻در بیست و هشتم بهمن سال ۱۳۷۹، حامد ملک محمدی، جودوکار تیم ملی کشورمان در