مرور برچسب

افتتاح پایانه

اختصاص ۲۷ هزار میلیارد تومان بودجه توسعه/ افتتاح ایستگاه های مترو

تعدادی از ایستگاه های مترو امسال به بهره برداری می رسد. برقی کردن اتوبوس ها و اورهال ناوگان حمل ونقل عمومی در د ستور کار است. معاون حمل ونقل ترافیک در خصوص برنامه های سال جاری توضیحاتی ارائه کرد. #بهرامی#معاون#حمل_نقل#اختصاص#بودجه#توسعه