مرور برچسب

افتتاح نیروگاه خورشیدی

میانگین مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر میانگین جهان

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: سهم کشور ما در تولید انرژی ۳/۲ درصد جهان است، اما شدت مصرف انرژی تقریبا بیش از سه برابر میانگین جهان است که نشان می دهد شدت انرژی در ایران بالاست.