مرور برچسب

افتتاح مراکز فرآهنگ

افتتاح مراکز فرآهنگ برای نگهداری روزانه سالمندان تهرانی

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از افتتاح مراکز فرآهنگ برای نگهداری روزانه سالمندان تهرانی خبر داد و گفت: در این مراکز خدمات پزشکی و بهداشتی ارائه نمی‌شود. #افتتاح#مراکز#فرآهنگ#سالمندی به گزارش خبرگزاری افسران ، حمید صاحب مدیرکل سلامت