مرور برچسب

افتتاح سامانه انتقال آب‌

افتتاح سامانه انتقال آب‌ «ساخت ایران»/ آب سد کانی‌ سیب چطور به دریاچه ارومیه رسید

با بهره‌برداری از تونل انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه، آب سد با گذر از سامانه انتقال به دریاچه ارومیه رسید. #تونل_انتقال-آب#سد_کانی#ارومیه یکی از بهترین اخبار حوزه آب در روزهای اخیر، تحقق وعده دولت سیزدهم مبنی بر تکمیل