مرور برچسب

افتتاح در تیر ماه

هدفسازی حمایت از مادران و کودکان / راه‌اندازی مراکز مثبت پنج

به همت بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام مراکز مثبت پنج با هدف حمایت از خانواده‌ها در کشور راه‌اندازی می‌شوند. #راه_اندازی#خدمات#مثبت_5 به گزارش خبرگزاری افسران، حمیدرضا علیان‌زادگان، مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد از راه‌اندازی مراکز