مرور برچسب

افتتاح خانه اکرام

طرح اکرام ایتام و محسنین و ثبت‌نام ۷۵ هزار حامی جدید

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: در حال حاضر ۴۲۵ هزار فرزند یتیم و محسنین، تحت پوشش طرح اکرام ایتام و محسنین قرار دارند. تمام وجوهات حامیان در طرح اکرام ایتام و محسنین به صورت مستقیم به حساب فرزند یتیم واریز