مرور برچسب

افتتاح بیمارستان شهدای تجریش

افتتاح بیمارستان جدید شهدای تجریش در هفته آینده

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از افتتاح رسمی بیمارستان جدید شهدای تجریش در هفته آینده خبر داد. #افتتاح#بیمارستان#شهدای_تجریش بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به همراه علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم