مرور برچسب

افتتاح، کارخانه، نوآوری، دارویی

افتتاح نخستین کارخانه نوآوری دارویی در کشور

با حضور معاون علمی رئیس جمهور:افتتاح اولین کارخانه نوآوری دارویی کشورچهار شرکت بزرگ دارویی در این کارخانه مستقر شده‌اند. ظروف کشت سلول و بافت میز تشریح و آناتومی مجازی، خنک‌سازها و اسفنج‌های همواستات قابل جذب جهت بندآوری سریع خون،