مرور برچسب

اغتشاشات، سلاح سازمانی

در حوادث سال گذشته افراد با سلاح‌هایی کشته‌شدن که سلاح سازمانی در ایران نیست

وزیر اطلاعات: در حوادث مختلف سال گذشته افرادی را از دوطرف داریم که کشته یا زخمی شده باشند، که با سلاحی به آنها شلیک شده که جزو سلاح‌های سازمانی ما نیست! در تصاویری که می‌بینید به ندرت مشاهده می‌شود که در دست نیروهای ما سلاح باشد.