مرور برچسب

اعمال نمره منفی

جریمه ۲۰۰ هزار تومانی و ۵ تا ۱۰نمره منفی برای عبور از چراغ قرمز

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت:عبور از چراغ قرمز یکی از تخلفات حادثه سازی است که علاوه بر جریمه 200 هزار تومانی نمره منفی هم اعمال می شود که برای خودروهای شخصی 5 نمره و برای خودروهای عمومی 10 نمره منفی لحاظ می شود.