مرور برچسب

اعمال نظارت

تاکید قوه قضائیه بر حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پایبندی همگانی به قوانین مربوط به حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال گفت: قوه قضائیه پای کار است و از اقداماتی که منجر به حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال شود، حمایت کامل خواهد کرد.