مرور برچسب

اعمال سود 42 درصد

دریافت سود ۴۲ درصدی بانک ها و بازتاب آن در جامعه

گاهی بانک‌ها قرارداد ارائه تسهیلات با سود ۱۸درصد با مردم منعقد می‌کنند اما در عمل بانک حدود ۴۲ درصد سود از وام گیرنده اخد می‌کند. #شکل_گیری#ربا#در_نظام#بانکی#کشور خبرگزاری افسران: شاید گذر شما هم به بانک برای دریافت وام و