مرور برچسب

اعمال تمهیدات درمانی

اعمال افزایش حقوق‌ کارگران و بازنشستگان از اردیبهشت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد.