مرور برچسب

اعمال اقدامات تامینی

اعلام آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال گفت: لایحه تشکیل پلیس اطفال برای بررسی بیش‌تر به کارگروه تخصصی ارجاع شده و نیمی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. #وضعیت#لایحه#پلیس#ویژه#اطفال گروه