مرور برچسب

اعلان قائم بودن حضرت

تدابیر امام عسکری (ع) برای تثبیت امامت امام زمان

تثبیت امامت امام زمان توسط پدرشان(علیهماالسلام) #تدابیر#تثبیت#امامت#ولی_عصر حضرت براى تثبیت امامت حضرت مهدى (عج) از راه‏هاى مختلف استفاده نمود: 1 - تعلیمات و بیانات موسى بن جعفر بن وهب بغدادى مى‏ گوید: از امام عسکرى (علیه