مرور برچسب

اعلام کد پستی

استعلام سازمان ثبت احوال برای اعلام آخرین نشانی شهروندان

روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: براساس تصویب پیشنهاد این سازمان در مورد پایگاه نشانی قانونی در بودجه سال 1402، دستگاه‌ها موظفند آخرین استعلام نشانی افراد برای ارائه خدمات را از سازمان ثبت احول استعلام و دریافت کنند، لذا جهت