مرور برچسب

اعلام سخنگوی دولت

تعداد مددجویان پشت نوبتی برای دریافت مستمری به صفر رسید

سخنگوی دولت در فضای مجازی نوشت: پس از سالها، تعداد مددجویان پشت نوبتی برای دریافت مستمری به صفر رسید. #بهادری#جهرمی#سخنگوی#دولت به گزارش خبرگزاری افسران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: پس از سالها، تعداد مددجویان پشت