مرور برچسب

اعلام دستمزد

اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال ۱۴۰۲

سازمان تأمین‌اجتماعی دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل مشمول ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. # به گزارش خبرگزاری افسران، دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف این سازمان، به استناد مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی و