مرور برچسب

اعلامیه و اعزام طلاب

روحانیت و هدایت فکری – سیاسی ملت ایران در انقلاب اسلامی

بررسي و مطالعه تحولات سياسي - اجتماعي پس از شهريور 1320 ما را به اين اصل رهنمون مي شود که جريان اسلامي به رهبري روحانيت بزرگ ترين و عميق ترين نقش را در هدايت ملت ايران براي دست زدن به انقلاب عليه رژيم استبدادي پهلوي داشته است.