مرور برچسب

اعلامیه شورای شهر

ساخت بناهای غیرمجاز منطقه ۱۹ بدون پی و روی آسفالت

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران اعلام کرد که ساختمان‌های غیر مجاز منطقه ۱۹ بدون پی بوده و روی آسفالت بنا شده بودند. #صادقی#رئیس#کمیته#شفافیت#ساخت#بنا#بدون_پی به گزارش افسران، احمد صادقی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه