مرور برچسب

اعلامیه استنصار

تشکیل هیئت‌های مؤتلفه‌ی اسلامی تحت نظر امام خمینی(ره)

امام، اولین بار پس از جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در یك دعوت عام ما را به قم دعوت كرد. دعوت به این شكل بود كه در شبی كه در یكی از جلسات درس تفسیر قرآن شركت كرده بودیم، شخصی از قم به تهران آمده و پیامی از سوی مراجع و امام داشت.