مرور برچسب

اعطای حق انتخاب

نحوه زمینه سازی برای استقلال کودکان

شاید بتوان گفت هر آنچه بزرگسالان از لحاظ روانی بدان نیاز دارند، به طور نمادین و کوچک شده آن در دوران کودکی مورد نیاز است. استقلال، یکی از عناصری است که در تمام دوران زندگی بدان نیاز است حال یا با شدت زیاد همچون نوجوانی یا با شدت کم در