مرور برچسب

اعضای هیئت مدیره

دستور دادستان کل : رسیدگی با دقت به گزارش تخلفات باشگاه استقلال

دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد تا با دقت و سرعت به گزارش تخلفات باشگاه استقلال رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کند. #دستور#دادستان_کل#رسیدگی#تخلفات#استقلال به گزارش خبرگزاری افسران به نقل از مرکز رسانه قوه